Kadootje door de bus, bereikbaar via info@kadootjedoordebus.nl, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Wij verzamelen en verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om onze
dienstverlening aan jou te kunnen uitvoeren. Wij respecteren je privacy en zorgen
ervoor dat alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt vertrouwelijk worden
behandeld. Gegevens worden in geen enkel geval verkocht of beschikbaar gesteld
aan derden voor doeleinden anders dan het uitvoeren van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Als je gebruik maakt van onze diensten en producten verwerken wij de volgende
persoonsgegevens van jou:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– IP-adres
– Gegevens over je activiteiten op onze website
Ook verwerken wij de gegevens van de door jou gewenste ontvangers van Kadootje
door de bus zoals jij ze aan ons opgeeft:
– (Bedrijfsnaam)
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens

Doel van de gegevensverwerking:
Kadootje door de bus verwerkt je persoonsgegevens:
– voor het afhandelen van de betaling
– voor het bezorgen van de bestelde producten bij de ontvanger(s)
– om je te kunnen e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– om je te informeren over onze nieuwe producten en diensten
– voor het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website
te verbeteren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Kadootje door de bus hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor
persoonsgegevens die jij opgeeft in de webshop of die wij namens jou invoeren in de
webshop. Documenten met persoonsgegevens die jij ons op andere wijze verstrekt
worden verwijderd binnen één maand na volledige afronding van de dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Kadootje door de bus deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk
is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele
wettelijke verplichting. Zoals de bezorgdienst en de hostingpartner.
Multisafepay heeft een eigen privacystatement welke je kunt vinden op
www.multisafepay.com

Cookies die wij gebruiken:

Kadootjedoordebus gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet
of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun
je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens door Kadootje door de bus en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen
om de persoonsgegevens die Kadootje door de bus van jou beschikt in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar:
info@kadootjedoordebus.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je
een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op je verzoek.

Klachten:
Kadootje door de bus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens beveiligen:
Kadootje door de bus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact met ons op per e-mail: info@kadootjedoordebus.nl.